Hvorfor velge oss?

Omtekking av taket vil være en investering for flere tiår, det er derfor viktig å ikke la kortsiktige økonomiske vurderinger eller ”tillitvekkende” selgere være avgjørende for ditt valg av samarbeidspartner. Hvert år kan vi registrere oppslag i media om useriøse aktører som opererer i markedet innenfor vårt fagområde. I en bransje med store pris- og kvalitetsforskjeller kan det være vanskelig å velge riktig leverandør. Kvaliteten på takarbeider ligger dessuten svært ofte i det du ikke ser. Nedenfor har vi forsøkt å oppsummere hvorfor vi mener du bør velge E Tøndel Taktekking AS:

  • Ingen forskuddsbetaling!

Vi forskutterer alle utgifter, og fakturerer våre kunder kun avtalte og leverte varer og tjenester.

  • Redelighet og kvalitet!

Vi er svært opptatt av å holde det vi lover både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av arbeidene. Det kommer heller ingen overraskelser når regningen kommer, som ikke er avtalt i forkant. Vi anser at vi leverer et kvalitetsprodukt på alle måter, noe som også gjenspeiler seg i at vi gjennom 40 år så godt som ikke har hatt reklamasjoner på utførte arbeider. Dersom noe mot formodning allikevel skulle oppstå, vil vi i alle fall bestrebe oss på å holde deg som kunde skadesløs.

  • Ryddighet og skånsomhet!

Vi sørger for å rydde opp etter oss selv og evt. våre underleverandører under arbeidets gang og etter avsluttet arbeid, slik at våre kunder ikke blir belastet med dette. Miljøet vi arbeider i er ofte våre kunders eiendom og omgivelser, og vi forsøker å behandle dette så skånsomt som overhode mulig.

  • Rask ferdigstillelse!

Vi har kontinuitet i utførelsen av arbeidene, slik at oppdrag ikke blir stående uferdige.

  • Erfaring!

Vi gir deg gode råd når du skal velge tak. Flere generasjoners erfaring med alle typer taktekking deler vi gjerne med våre kunder, og dette er gratis. Våre taktekkere har fagbrev, mesterbrev og noen har vært ansatt hos oss i hele sin yrkesaktive karriere. Vi er også godkjent som lærebedrift, og våre erfarne taktekkere kvalitetssikrer nye medarbeidere.

  • Gode referanser!

Vi er stolte av å kunne si at de fleste av våre oppdrag kommer via anbefalinger fra våre tidligere kunder.

Av noen større prosjekter kan vi nevne følgende:

Persaune leir

8-mannsboliger ca 2500 m2

Sameiet Smørblomstvegen

Rekkehus ca 1500 m2

Sameiet Lademoen Kirkealle

Boligblokker ca 1000 m2

Lerkendal Borettslag

17 stk 4-mannsboliger a ca 200 m2

Trondheim Kommune
Flere skolebygg

Kattem Oust
Rekkehus og blokker, totalt ca 70.000 m2

For øvrig:
Hundrevis av eneboliger, 2- og 4-mannsboliger i Trondheimsregionen (sannsynligvis også i nærheten av der du bor!)

Referanser kan oppgis på forespørsel.